Over ons

Wij zijn Wim en Joke Duermeyer uit Boven-Leeuwen, gelegen in het mooie Land van Maas en Waal. Wij 'ontdekten' de Entlebucher Sennenhond in 1993 in een hondenencyclopedie, en de eigenschappen spraken ons direct erg aan. Tijdens onze vakantie dat jaar in Zwitserland hebben we geïnformeerd bij de Zwitserse Klub voor Entlebucher Sennenhonden(SKES) naar de pupbemiddeling. Het bleek dat de wachttijd voor een puppy toentertijd 2 tot 3 jaar was, en in ons enthousiasme besloten we daar niet op te wachten. In een hondentijdschrift werden in de Jura Entlebucher puppy's aangeboden, waarvan nog 3 reutjes te koop waren. Eén daarvan werd onze Fidel.

fidel ch

Fidel, 10 weken oud.
Met hem bij een Zwitserse dierenarts geweest, die ons bevestigde dat we een gezonde Entlebucher Sennenhond gekocht hadden.

Tien jaar later bezochten we in 2003 de Clubmatch van de ESVN. De vertegenwoordiger van de Fokadviescommissie vertelde ons dat wij een 'bastaard' hadden; in het Duits zegt men Mischling, hetgeen in onze oren toch wel iets vriendelijker klinkt.

Omdat we graag nog een tweede hond wilden hebben, hebben we ons op de wachtlijst laten zetten bij de ESVN en daarbij aangegeven ook te willen fokken. De wachttijd zou ruim een jaar zijn. Na 3 weken (!) werden we gebeld dat er in Zwitserland voor ons een puppy gereserveerd was. Dit werd onze Mina (von der Frohmatt), die we op 25 augustus 2003 opgehaald hebben bij Peter en Marianne Schnider in Zwitserland. In 2004 hebben we besloten nog een teefje te nemen, onze Janna (von Kolda) gefokt door Anneliese Pammer uit Ober-Österreich.
 

Hiermee kwam de vervulling van onze wens om bij te dragen aan het kwalitatief instandhouden van het Entlebucher Sennenhondenras dichterbij. Om dit verder te realiseren zijn we een officiële kennel gestart met als doel op beperkte schaal nestjes te fokken. In 2005 werd onze kennelnaam Uit ’t Hollandse Entlinest ingeschreven bij de Raad van Beheer. Bij de keuze voor deze kennelnaam vonden wij het belangrijk dat herkenbaar zou zijn dat de door ons gefokte honden uit Holland komen, Entli slaat op de oude Zwitserse naam voor ons ras, n.l. de ‘Entlibucher’, en nest slaat op de nestjes die we willen fokken.

Met Mina hebben we in december 2005 ons eerste nestje gekregen: zeven reutjes en twee teefjes. Het werd een drukke, maar fantastische periode voor ons waarin we genoten hebben van de ontwikkeling van 9 kleine Entlebuchertjes. Van deze negen puppy’s zijn er zeven in Nederland gebleven, is er één naar België en één naar Finland gegaan. Met alle nieuwe eigenaren hebben we nog steeds contact.

Ons eerste nestje (A): Mina met haar 9 puppy's
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ESVN werd Wim daarbinnen actief.  Gedurende  3 jaar is hij verantwoordelijk geweest voor de puppybemiddeling vanuit het buitenland en onderhield daartoe contacten met de Welpenvermittlung van de SKES in Zwitserland, en met fokkers in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Daarnaast was hij voorzitter van de ESVN internetcommissie en tijdelijk webmaster. Vanwege de interesse in het Entlebucher Sennenhonden ras en de fokkerij, en mede door de vele internationale contacten,  was  Wim tevens een jaar lid van de Fokadviescommissie van de ESVN.  Van juni 2008 tot maart 2011 was Wim voorzitter van de commissie “externe contacten”. In die hoedanigheid vertegenwordigde hij de ESVN in Europa voor wat betreft de fokkerij, en welzijn en gezondheid van de Entlebucher Sennenhond. Hij was daarin eerste aanspreekpunt voor de buitenlandse collaga’s.