Van harte welkom bij de Entlebucher Sennenhonden kennel

Uit 't Hollandse Entlinest

Wij zijn geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland (kennel registratie 264458), lid van de Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland (SSV), lid van de Svenska Sennenhundklubben (SShk) en lid van de Verein für Schweizer Sennenhunde in Österreich (VSSÖ).

Kyara en Nixa (fokteven) en Olav (dekreu) zetten we in voor de fok van ons prachtige ras. We fokken in de overtuiging dat fokken niet zonder meer het vermeerderen van hondjes is, maar dat er bij fokken telkens weer opnieuw naar gestreefd moet worden om het ras waar mogelijk te verbeteren. Graag willen we zo een bijdrage leveren aan het instand houden en verbeteren van het Entlebucher Sennenhonden ras. Daartoe onderhouden we contact met rasverenigingen en andere fokkers. Wij oriënteren ons op de kynologie in het algemeen en op de voor ons ras specifieke raskenmerken, zoals internationaal overeengekomen in overleg met de FCI in het bijzonder.

Olav en Adele met D-nest

Olav en Adele met hun puppen

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij wensen de bezoekers van onze home page veel lees- en kijkplezier!

Wim en Joke Duermeyer

Laatste nieuws

12 april 2019 |
Nieuws

Bij Zophie van de Wildschutvorsterhoeve was op de echo te zien dat zij drachtig is. Van harte gefeliciteerd!

 echo Zophie

 

16 maart 2019 |
Nieuws

Op 14 maart 2019 heeft Olav Uit 't Hollandse Entlinest Zophie van de Wildschutvorsterhoeve gedekt. 

We wensen Zophie een voorspoedige dracht en een vol Entlinest.

20190314 (8)

 

30 januari 2017 |
Nieuws

Kyara kreeg om 5.10 uur de eerste pup, een teefje van 478 gram, om 12.30 uur werd nr. 6 geboren, een teefje van 517 gram.

Lees verder